Glitzerns Allemand Champ
SE 11461/2014

  E Torneryds Gallax och Gorms Glittra 

  HD A Ed 0

  MH och L-Test
Avelskorad

 


   
Tarriqs Dizel
SE 57768/2011
E: Torneryds Gallax och Eydimörk Aldinros
Gjort MH, KORAD, L-testad 
HD A Ed 0

 

Torneryds Gallax  
S45736/2004  + 2013-09-25
HD A / AD 0
L-test
Tillgänglighet: Tillgänglig öppen. Låter sig hanteras, svarar på kontakt

Kamplust: Stor. Intensiv, bytesmedveten, tung

Temperament: Mycket Livlig. Mkt Uppmärksam, förväntningar

Skärpa: Måttlig. Avpassat

Försvarslust: Måttlig. Målmedvetet, enstaka attacker

Nervkonstitution: Nervfast. Oro passivitet

Hårdhet: Måttlig. Kommer ihåg, ej undvikande

Dådkraft: Mycket stor. Självständig, snabb

Skottfasthet: Skottfast. Naturlig reaktion

Kommentarer:
Socialt trevlig och mycket resursstark hund. Hunden visar upp mycket positiva bilder
genom hela testet och kommer med rätt styrning bli en utmärkt tjänstehund.
Hunden kräver en erfaren förare för att ej "segla" iväg i fel riktning.
Hunden har i alla avseende en bra kamplust (sök, byteslust, belastningsbar).
Hunden är samarbetsvillig och har en god koncentrationsförmåga.
Man bör vara uppmärksam på hur hunden hanterar passivitet och skapar förväntningar.

Lämplig att prövas som Polishund / Polisiär sökhund

Lämplig att prövas som Väktarhund / Lämplig för militärt bruk


Testledare: Jerker Lawesson, 060314